SVS 2022

Letošní ročník proběhne opět jak jste byli zvyklí. Ne jenom v pivovarské zahradě, ale i na návsi a v pivovarském dvoře!