Prokazování bezinfekčnosti

Letos se ohledně prokazování bezinfekčnosti řídíme systémem O-T-N vydaným ministerstvem zdravotnictví ČR